Välkommen!

Denna hemsida är en kunskapsbank för dig som arbetar med införande och användning av GPS-larm eller annan välfärdsteknik i en vård- och omsorgsverksamhet. Den är resultatet av ett mångårigt arbete där totalt 14 kommuner samverkat med kunskapsintensiva partners för att skapa förutsättningar att kunna införa välfärdsteknik och specifikt GPS-larm i stor skala. I arbetet har det skapats nya förklaringsmodeller, verktyg mm och gjorts omfattande omvärldsbevakning. Resultaten har verifierats med våra myndigheter och finns nu här att tillgå. Så vem är du eller vem vill du vara till för?

 Läs IBIC-texten inne i Kunskapsbanken. 

Vem är du?

Information om yrkesroller

Undersköterska

LSS-personal

Sjuksköterska

Biståndsbedömare

Förvaltningsledning

Enhetschef

Digitaliseringsledare

Upphandlare

Vem är vi till för?

Information om brukare/personas.

Mats, 75 år, aktiv senior

Ove, 76 år, medelsvår demenssjukdom

Moa, 9 år, kognitiv funktionsvariation

Joakim, 24 år, bor i en gruppbostad

Kerstin, 51 år, MS-sjuk

Gun, 88 år, svår demenssjukdom

Utforska